De coronacrisis treft ons allemaal. Ook de woningmarkt wordt bedreigd. De kunst is om in deze tijd ook kansen te zien. Voor verhuurders zien wij juist nu de ultieme kans op verduurzaming van huurcontracten.

Arbeidsmigranten vertrekken
Het aanbod van huurwoningen stijgt onder meer door vertrekkende arbeidsmigranten. Aan het begin van de coronacrisis zijn veel arbeiders, met name uit het Oostblok, naar hun land teruggekeerd. Veel panden komen nu leeg. Het ziet er niet naar uit dat deze migranten snel en in dezelfde aantallen terugkomen, als ze dat al doen. Wanneer ze terugkomen, zullen de contracten waarschijnlijk zeer flexibel zijn en daardoor de huurovereenkomsten ook.

Bovendien is de kans groot dat gemeenten, nu de woningen toch leegstaan, strengere regels gaan hanteren voor verhuur aan arbeidsmigranten. Dat maakt de verhuur aan deze doelgroep een stuk lastiger.

Van de nood een deugd
Wie woonruimte verhuurde aan arbeidsmigranten verliest momenteel flink wat huurinkomsten. De keerzijde is dat deze vertrekkende huurders ruimte scheppen. Letterlijk en figuurlijk. Nu is er ruimte om meer duurzame huurrelaties aan te gaan. Langer lopende contracten bieden immers het voordeel van meer continuïteit in de inkomsten, bij minder administratie en vooral minder onderhoud. Want telkens voor een korte periode nieuwe huurders in de woning betekent meer gebruiksschade en dus meer kosten aan onderhoud.

Meer zekerheid uit de investering
Langlopende huurcontracten bieden meer zekerheid op de investering dan kortlopende, ook al zijn de tarieven daarvan meer marktconform. Overigens, verwachten wij dat de huurtarieven die arbeidsmigranten straks bereid zijn te betalen een stuk lager zijn dan voorheen, mochten ze toch weer deze kant op komen. Ongetwijfeld willen ze dan ook nog eens meer flexibiliteit. Reden te meer om nu voor de langere termijn te gaan.

De bezem erdoor
Ons advies: ga niet bij de leegstaande panden neerzitten, maar haal de bezem erdoor en zet ze op de reguliere verhuurmarkt. Kunt u daar wel wat ondersteuning bij gebruiken? Neem contact met ons op, we helpen u graag.